Giới thiệu sản phẩm

  • Hãng sản xuất: KuiJia
  • Dòng sản phẩm: DK400
  • Dung lượng: 120GB (111GB)
  • Kích thước: 2.5"@7mm (có thể dùng cho Ultrabook)
  • Dùng cho: laptop và máy tính để bàn có cống SATA
  • Tốc độ đọc tuần tự: 290 - 460 MB/s
  • Tốc độ ghi tuần tự: 210 - 285 MB/s
  • Giao diện: SATA3, tương thích ngược với SATA2 (280 MB/s)

 

Máy Tính Phan Thiết - Vi tính H.NAM - 164 Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết