Có 20 sản phẩm
ASUS - H81 MK
ASUS - H81 MK
1,285,000 Đồng
FOXCONN H81 MD
FOXCONN H81 MD
1,090,000 Đồng
ASROCK H81M-DGS
ASROCK H81M-DGS
1,200,000 Đồng
GIGABYTE-H81M DS2
GIGABYTE-H81M DS2
1,200,000 Đồng
ASUS - VS197DE
ASUS - VS197DE
1,970,000 Đồng
DELL 18.5
DELL 18.5" E1916H LED
1,990,000 Đồng
SAMSUNG 19.5
SAMSUNG 19.5" - 20D300NH
2,214,000 Đồng
Western 500GB SATA3 - BLUE
Western 500GB SATA3 - BLUE
720,000 Đồng
Seagate 500GB SATA3
Seagate 500GB SATA3
1,250,000 Đồng
Deluxe MV 871 / 875
Deluxe MV 871 / 875
370,000 Đồng
Deluxe MT 501
Deluxe MT 501
320,000 Đồng
JETEK X12
JETEK X12
270,000 Đồng
AC1/3/5
AC1/3/5
320,000 Đồng
DVD RW LITEON - Tray
DVD RW LITEON - Tray
470,000 Đồng
Pin Cmos
Pin Cmos
7,000 Đồng

Máy Tính Phan Thiết - Vi tính H.NAM - 164 Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết