Có 36 sản phẩm
Sạc Laptop ASUS 19V-2.1A
Sạc Laptop ASUS 19V-2.1A
260,000 Đồng
Adapter sony 19.5v- 3.9a
Adapter sony 19.5v- 3.9a
260,000 Đồng
Sony Vaio 16V-4A
Sony Vaio 16V-4A
290,000 Đồng
Toshiba 19V-4.74A
Toshiba 19V-4.74A
280,000 Đồng
Adapter Toshiba 19V-3.42A
Adapter Toshiba 19V-3.42A
260,000 Đồng
DELL-90W 19V-4.62A Loại 2
DELL-90W 19V-4.62A Loại 2
190,000 Đồng
ACER-90W 19V-4.74A Loại 2
ACER-90W 19V-4.74A Loại 2
170,000 Đồng
ASUS-65W 19V-3.42A Loại 2
ASUS-65W 19V-3.42A Loại 2
175,000 Đồng
ASUS-90W 19V-4.74A Loại 2
ASUS-90W 19V-4.74A Loại 2
160,000 Đồng
HP 65W 18.5V-3.5A Loại 2
HP 65W 18.5V-3.5A Loại 2
175,000 Đồng
HP 19V-4.74A Loại 2
HP 19V-4.74A Loại 2
190,000 Đồng
LENOVO 19V-4.7A Loại 2
LENOVO 19V-4.7A Loại 2
180,000 Đồng
SONY VAIO 19.5V-4.1A Zin
SONY VAIO 19.5V-4.1A Zin
260,000 Đồng
SONY 19.5V-4.7A Zin
SONY 19.5V-4.7A Zin
260,000 Đồng
SONY 19.5V - 4.1A Zin
SONY 19.5V - 4.1A Zin
260,000 Đồng
Toshiba 19V4.74A Zin
Toshiba 19V4.74A Zin
260,000 Đồng
SAMSUNG 19.5V - 3.16A Zin
SAMSUNG 19.5V - 3.16A Zin
260,000 Đồng
LENOVO 20V - 3.25A Zin
LENOVO 20V - 3.25A Zin
260,000 Đồng
Toshiba 19V-3.42A Zin
Toshiba 19V-3.42A Zin
260,000 Đồng
DELL 19V-3.16A Zin
DELL 19V-3.16A Zin
260,000 Đồng
ACER 19V 3.42A Zin
ACER 19V 3.42A Zin
260,000 Đồng
Acer 19V 3.16A Zin
Acer 19V 3.16A Zin
260,000 Đồng
Acer 19V 3.16A Zin
Acer 19V 3.16A Zin
260,000 Đồng
HP 19V - 4.74A zin
HP 19V - 4.74A zin
260,000 Đồng
HP 18.5V - 3.5A Zin
HP 18.5V - 3.5A Zin
260,000 Đồng
ASUS 19V - 4.74A Zin
ASUS 19V - 4.74A Zin
260,000 Đồng
ACER 19V-4.74A Zin
ACER 19V-4.74A Zin
260,000 Đồng

Máy Tính Phan Thiết - Vi tính H.NAM - 164 Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết